TURBO
Ekobrikety TURBO
DŘEVĚNÉ EKOBRIKETY 90mm
světlé s dírou  
Slisování 1190 kg/m3
Výhřevnost 18,9 MJ/kg
Obsah popela jen 0,28%
Obsah vody jen 9,2%
Balení:
PE-balíček: 5 briket x 2 kg = 10 kg
Paleta: 100 balíčků x 10 kg = 1000 kg
Kamion: 24 palet = 24 tun briket
Nevratná paleta 1x1,2 m
Surovina:
Čisté suché hoblovačky z měkkého dřeva smrk, borovice, modřín).

Popis:
Jsou charakteristické světlou barvou měkkého dřeva, vysokou výhřevností a především prohořívacím otvorem uprostřed a středním slisováním, které umožňují snadnější zátop a rychlejší prohořívání.

Určení:
Pro rychlé vytopení studených objektů, jako jsou víkendové chaty a chalupy.

Použití:
Dle potřeby nalámat na menší kusy, topeniště zaplňovat max.cca do 1/2 (při hoření zvětšují objem), skladovat v suchu!