PREMIUM
Bukové ekobrikety PREMIUM
BUKOVÉ EKOBRIKETY 90mm
tmavé plné  
Slisování 1250 kg/m3
Výhřevnost 18,9 MJ/kg
Obsah popela jen 0,40%
Obsah vody jen 9,5%
Balení:
PE-balíček: 5 briket x 2 kg = 10 kg
Paleta: 100 balíčků x 10 kg = 1000 kg
Kamion: 24 palet = 24 tun briket
Nevratná paleta 1x1,2 m
Surovina:
Čisté suché jemné hoblovačky a prach pouze z bukového dřeva.

Popis:
Jsou to nejkvalitnější ekobrikety, charakteristické tmavě hnědou barvou bukového dřeva a velkým slisováním, které v kombinaci s jemnou frakcí dávají nejdelší dobu hoření a žhnutí dřevěných ekobriket.

Určení:
Speciálně pro drahé krby a kachlová kamna, která jsou citlivá na poškození vyzdívky od mokrého nedosušeného dřeva a potřebují velmi kvalitní palivo, dávající pomalý rovnoměrný žár s dlouhou dobou žhnutí.

Použití:
Dle potřeby nalámat na menší kusy, topeniště zaplňovat max.cca do 1/2 (při hoření zvětšují objem), skladovat v suchu!